A I S

Automatic Identification System

Lasse´s startsida

På bilden kommer egen båt, norr om Stångerholmen, på kollisionskurs med
Ärlan, som är "skymd". Seaclear larmar att kollisionsrisk föreligger.
Larmszonen kan ställas in och varna för CPA o TCPA.

Den blåa linjen är mitt "spår". Spåret kan sparas.
Och kan "spelas" upp vid senare tillfälle.

Lite om mottagning av AIS-information för fritidsbåtar
Det bästa som hänt för säkerheten ombord.
Beskrivning av systemet, med tyngdpunkt på användning på fritidsbåtar.
AIS är ett säkerhetssystem för sjöfarten, som till skillnad mot
radar, kan se andra fartyg som är skymda bakom öar eller andra hinder.
Fartygens AIS-transponder skickar kontinuerligt ut position, hastighet,
kurs m.m. till alla fartyg inom VHF-räckvidden, som har motsvarande
mottagarutrustning. Fartygens positioner plottas på bildskärmens
sjökort, tillsammans med namn, kurs m.m.

Även fritidsbåtar kan dra nytta av AIS, bl.a. så man slipper att möta
stora fartyg i trånga farleder. Men det är inte bara positionen man ser.
Information lämnas också om fartygsnamn, typ, längd, djupgående,
destination, hastighet , bäring, tid och avstånd till närmsta mötespunkt,
från min båt.
Räckvidden är den samma som den vanliga VHF-trafiken.
Från 31 december 2004 skall alla fartyg över 300 ton ha utrustning för
att sända och ta emot AIS-information, klass A.
För passagerarfartyg gäller kravet oberoende av fartygets storlek,
i första hand de över 100 ton.
Även andra mindre fartyg kommer successivt, frivilligt för sin egen
och andras säkerhet, att använda AIS-transpondrar.
AIS-utrustning har hittills endast varit möjlig för yrkessjöfarten,
på grund av de höga kostnaderna.
Nu kan "vanligt folk" få råd med att ta emot informationen via
Transpondrar klass B som är för fritidsbåtar.
Vad kan man då se, när man tar emot AIS-infomation:
Mycket är beroende på vad man har för program, display eller bildskärm.
Det enklaste är en display med enbart text. Inte så användbart och
ganska ovanligt. Bättre är en radarliknande bildskärm (utan kartbild)
med båtarnas positioner plottade, och med möjlighet att få den
utökade informationen som text. Sådana enheter finns med inbyggd
mottagare. Nästa steg är att man använder en vanlig dator, med ett
plotterprogram, sjökort och separat mottagare. Där kan man följa
båtarnas rörelser exakt, och med ett musklick, få den utökade
informationen.
Symbolerna som plottas ut för fartygen varierar med
programmen. En del består av en ring med ett kurssteck.
Det vanligaste är en triangel. En del har en
båtliknande symbol, med storlek i förhållande till längd och bredd på
fartyget. Vissa kan rita spår o.s.v. Med de flesta programmen, visar
fartygets namn vid symbolen
AIS ersätter inte radar.
Däremot så visar inte radarn informationen om fartygen, eller fartyg
som ligger gömda i radarskugga, hög sjö eller kraftig nederbörd.
Uttrycket "fattigmans-radar", som nämnts på senare tid, är missvisande,
då detta inte är någon radar. Däremot är det ett nytt fantastiskt hjälpmedel.
Sjöfarts verket sänder ut säkerhetsrelaterade meddelande via
det landbaserade AIS nätet. Meddelande kan komma att innehålla akuta
farledshinder, navigationsvarningar, väderinformation, strömens riktning
och styrka från "strömbojar", mm.

.

För att "se" fartygen behövs en mottagare eller transponder.
Transpondern sänder uppgifter om eget fartyg.
Mottagaren är kopplad till en "plotter" eller dator med navigationsprogram,
Exv. Tiki, Seaclear, Oxiexplorer mfl.
Jag har kört Tsunami, C-Map, Max Sea, Oziexplorer, Fugawi, Tiki, Seaclear och Nobeltec mfl.
Föredrar TIKI Navigator, som har en "prediktor", den kan simulera var "målfartygen" och egen båt är om 2-10 minuter, om de inte ändrar kurs eller fart.
Admiral är mer avancerat, har "allt", bla. "radaroverlay".
Kör nu TIKI och Admiral med radar, på varsin PC.

Ais motagare RX-YACHT

Transponder CTRX

Livlig trafik i "T-rutten" Seaclear-AIS

Metrologisk "AIS" info från Vinga: Vind 4,6 ms Riktning 114, Vattenstånd -0,2m

AIS i Oziexplorer Jag möter Ärlan
CPA 132m Tcpa 40 sek. Röd punkt markering för CPA.

Strömdata från boj vid Scanraff 0,5 Kn 237 grader

Fartygen skalenligt avbildade samt GPS-mottagerens placering ombord

Prediktorn i TIKI

Prediktorn simulerar var alla rörliga mål (blåa) och egen båt är efter vald tid.
På bilden kommer min båt (röd) farligt nära fören på fartyget, norr om Rivö.
Ofyllda ringar, var båtarna är innan prediktorn startar.
Prediktor funtionen är den jag uppskattar mest med navigeringen med TIKI-Navigator

På http://www.marinetraffic.com kan du se AIS fartyg över hela världen flera med bild

Lotsbåt på väg ut
Ett flertal program kan spara målens spår, ovanstående Oziexplorer

Open-CPN gratsiprogram

AIS presenteras på "Radarvis"

AIS bojen Kummelbank

Displayer

Seaclear med AIS och TIKI-navigator körs parallellt
Detta var innan TIKI fick AIS