Plotterkort från Danmarksfärja
Kompassrosen blir skev pga. att Deccalinjerna inte är vinkelräta.

Decca HI FIX

Vid muddringen av Torshamnsleden satte vi upp en HiFix ("Decca kedja med 2 kanaler" 3 sändare).
Den gav en positionsnoggrannhet på 60 cm, bra noggrannhet även idag.
Sändarna stod på Hjärtholmen, Gäveskär och Tån vid Fotö.
Mudderverk och mätbåtar var utrustade med HiFix mottagare och Trackplotter.
Från Göteborgs hamn fick vi service båten "Boy" 7m. Anläggningar och skulle ha tillsyn varje vecka.
Kul jobb under sommaren men årets andra 9 månader var kalla och slitiga.

Min LEAB navigator

Decca history

Decca Hi-Fix

Startsidan