Haver varit behjälplig med att tillverka och konstruera dessa budget isjakter
Man tager vad man haver.
Byggdes med vad som fanns till hands.
Gamla skridskor, en dörr, hjulhållare från lagerkärra, vantspännare á 10 kr från Jula, några vinkelbeslag och bult, mm. mm.

1sta "jakten" var inte "formstyv". Varför den skrotades, efter ett tappert försök att få den att röra på sig.