Har ägt: några 98 cc Rex med Villersmotorer, 250 cc Monark, 125cc 4-takt Terrot ( Fransk ), Monarped, NSU scoter, Bella scoter. mfl.