Seniorseglarträffen
på LSS den 30 januari gick huvudsakligen i sjöräddningens tecken. Under
förmiddagen kom solen fram och genast började samtal om kommande seglingar
höras bland de 19 medlemmarna runt bordet.

Sjöräddningssällskapet SSRS
Thore Hagman från
SSRS gjorde en mycket intressant redogörelse för sjöräddningssällskapets
utveckling, verksamhet idag och något om framtiden.

Thore har den
gedigna bakgrunden:

Ph.D.
Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology
Licentiate
in Engineering and M.Sc. in Transportation Engineering Chalmers University
of Technology
B.A.
Social Science, Gothenburg University

Sedan 2007 är
han anställd vid SSRS, International SAR Centre. (Search And Rescue).

De anställda
vid SSRS är dock en liten grupp. Thore betonade flera gånger hur central
frivilligheten är för SSRS. Folk från hela landet, med olika bakgrund och
yrken, fattiga och förmögna, är basen för hela verksamheten. Deras gemensamma
nämnare är ett brinnande intresse för sjösäkerhet och att hjälpa människor.
Ett par tusen
frivilliga står till SSRS förfogande. Hela tiden har 360 av dessa sjöräddare jourberedskap.
Hela verksamheten vilar på stora och små bidrag till verksamheten. Många båtar har ocksåskänkts till SSRS genom åren.
Omsjösäkerhetsarbetet i Sverige får en olycklig statlig styrning äventyras bl.a.
dagens effektiva hantering av inkommande larm. Även frivilligheten och viljan
att donera riskeras. Varför äventyra den mycket ansedda sjöräddning Sverige har
idag? Den svenskamodellen är ett föredöme internationellt och en måttstock vid utbildning.

I SSRS
tidning Trossen kan man nu läsa: ”En statlig utredning föreslår att flytta ansvaret för svensk sjöräddning från det civila
Sjöfartsverket till Kustbevakningen, som skall slås ihop med Marinen. För
Sjöräddningssällskapet är förslaget oroväckande. – Civil räddningstjänst hör
inte ihop med det militära, säger VD Rolf Westerström.”

Bra information om SSRS finns på deras webbplats.

Startsidan