Överkant nya öljetter i mitten,
röret straffat hårt bakåt och nedåt
med gummistroppar

Röret står "löst" på däck straffat hårt bakåt till puschpitten.

VP-röret i "mitten" utgår
fyller ingen funktion

Orkar/kan du inte sy själv,
finns färdigt "tält" att köpa
av Vega Marin
men då kostar det >11000 Skr mer.