Vi har sett den förut, den är kul.
Ett tag fanns den här översättningen på www.oziexplorer.com:

" Den här er den officiell spindelväv sida för den OziExplorer GPS Kartläggande
Mjukvaran vilken vilja arbeta med Magellan, Klädesplagg, Lowrance, Örn, Brunton/ Silver
och MLR GPS ta emot för den belasta upp/ data överför av waypoints, lägen och spåren och
mest brändjärn av GPS ta emot
för på skärm spårande av GPS position ( flyttanden Karta)."

Originaltexten:
This is the official web site for the OziExplorer GPS Mapping Software which will work with
Magellan,
Garmin, Lowrance, Eagle, Brunton/Silva and MLR GPS receivers for the upload/download

of waypoints,routes and tracks and most brand of GPS receivers for on screen tracking of GPS position
Översättningen är "maskingjord"