Fyren Lilla Sjöholmen kommer att byggas om till runtomlysande vitt sken med oförändrad
karaktär Fl 6s.
Arbetet kommer att utföras under hösten

Kattegatt. Anholt. Route B. Arbetsområde. Utmärkning.
Ett arbetsområde har upprättats inom positionerna a) - d) med anledning av uppförande av en transformatorstation.
Arbetsområdet är utmärkt med gula speciallysbojar.
Området är avlyst för obehöriga.
Inför Gul speciallysboj, Fl(3) Y 10s a) 56-36,443N 11-07,915E
Gul speciallysboj, Fl(3) Y 10s b) 56-36,599N 11-09,382E
Gul speciallysboj, Fl(3) Y 10s c) 56-34,846N 11-08,476E
Gul speciallysboj, Fl(3) Y 10s d) 56-35,003N 11-09,942E
---------------------------------------------------------------------------------------