Vallda Sandö. Sandöhamn. Ny pir och
flytbrygga.
En ny pir och flytbrygga ska införas i sjökortet enligt bifogad sjökortsbild.
Inför pir och flytbrygga

Stigfjorden. Kälkerön. Ändrad djupinformation.
Inför bränning 58-04,16N 11-34,22E

Sotefjorden. Skäddeskär. Lilla Rödskär.
Ändrad djupinformation.
Inför bränning
a) 58-29,77N 11-15,36E
b) 58-30,46N 11-14,04E

3 april 2013.
Följande sjökort över Kattegatt och Skagerrak utkommer i ny tryckning i slutet av
april 2013:
Sjökort Edition/Reprint
923 7.1
924 7.1
925 7.1
93 10.1
931 9.1
9312 9.0 NEW EDITION*
9313 10.1
932 9.0 NEW EDITION*
9321 8.2
933 9.0 NEW EDITION*
9331 8.2
934 9.1
937 3.1
* En sjökortstryckning som benämns NEW EDITION innehåller, jämfört med föregående
tryckning, viktiga förändringar som inte har kunnat beskrivas i Ufs på ett
tillräckligt detaljerat sätt. Föregående edition av sjökortet upphör att gälla då det inte
längre med hjälp av Ufs kan hållas uppdaterat på ett fullgott sätt (sjökortet uppfyller
inte längre SOLAS krav på rättade sjökort).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ringenäs skjutfält, R41A (Ringenäs). Note med telefonnummer införes i sjökort.
Inför Telefonnummer till skjutcentral väst Göteborg.
Inför See note
56-42N 12-30E
56-36N 12-35E