WINDICAAutopilot: Raymarine ST 6000
Sjökortsplotter: Raymarine RL 70 CRC
Radar: 2 platser Raymarine RL 70 CRC
Kompass 2 styck analog + digital ,Ritchie Analog samt digital B&G Autohelm
Logg: Raymarine ST 60
Ekolod: Raymarine ST 60
Vindinstrument: Raymarine ST 60
Epirb: 406 MHz Automatisk
Inverter till 220: 500 W
Vindgenerator: Aerogen 6
Navigator: Raymarine
VHF: 2 st DSC M-TECH, Klass D
Satellitkommunikation: Iridium ITRU M 700
Nav-PC kort hela världen

WINDICA
Mönstrad som “styrman" på Sjösportsskolans
Jeanneau 51 för resa Spanien Sardinien