Lite om olika sjökortFel i kortet
Jag tog en genväg in till Saltholmen, mellan de små öarna
öster om Smörbådan.
Sjökortet visar mer än 3 m djupt.
När jag närmade mej sundet ser jag botten.
Lodet larmar att det är ”för” grunt, ca 1m.
Passagen gick bra tack vare att vinden satte mej längs
utmed östra sidan i sundet. Kollar i sjökortet igen, och
konstaterar att det är mer än 3 meter djupt!!
I ett sjökort från 1966 visar det mindre än 3 meters djup
samt att det ligger en sten i sundets västra sida.
Där ser man faran med att använda "färska" kort!
Givetvis skall man ha de senaste korten, eller regelbundet
rätta de gamla.
Rapporterade till Sjöfartsverket om min ”upptäckt”.
Verket svarade omgående: "Tack för rapporten.
Det här var både ett underligt och lite pinsamt ärende för
Sjöfartsverket. Jag har varit nere i vårt arkiv och tittat på
de senaste sjömätningarna. I det området samt i våra gamla
sjökort för att utreda när tremeterskurvan försvann.
Tremeterskurvan försvann ur kortet när man ersatte
sjökort 9311 med 9313 året 1983,varför man tog bort den
eller missade att ta med kurvan vet jag inte.
Men vi kommer att gå vidare med ärendet och givetvis
införa korrekta uppgifter i berörda sjökort.”
När jag talade med ”lokalbefolkningen” kände de till att
sundet är grunt.
Känner du till något grund som du tror att ”alla” vet om,
rapportera det till Sjöfartsverket så att vi andra får vetskap
om det.
I Underrättelser för sjöfaranden (ufs) nummer 233
finns nu rättelsen med.